Lokalizacja

Witamy!

Address

83-050 Lisewiec k/Kolbud
ul. Potokowa 37

Phone

+48 58 380 23 23

Projekty UE

baner

 

Operacja pn.

Rozwój przedsiębiorstwa w celu stworzenia konkurencyjnej na rynku innowacyjnej oferty mebli technologicznych poprzez zakup nowoczesnych maszyn produkcyjnych i wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem”

mająca na celu Rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie produkcji systemowych mebli technologicznych oraz wzrost konkurencyjności firmy na rynku poprzez unowocześnienie parku maszynowego, wzrost zatrudnienia i wdrożenie nowych technologii w zarządzaniu procesem produkcyjnym.

                   Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

                            „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.